Hovedsiden
Generalsponsor Morten Stomperud
Generalsponsor Morten Stomperud

Med vilje og motivasjon til å satse

Alle utøvere som vil nå toppen i sin idrett, må ha en grunnmur bestående av varig og tildels ekstrem vilje og motivasjon. Mangler denne, blir resultatene deretter.
Det er det samme med sponsorene. For det første så er de mennesker, tro det eller ei. Så også her må det vilje og motivasjon til. Hva som motiverer dem kan være så forskjellig, men noen fellestrekk kan nok gå igjen: En genuin interesse. Ønske om å bidra til noe positivt. Ønske om å skape verdier og merverdier, også for egne ansatte/eget selskap.
09.05.2014
I Sepura-satsingene på sykkel har vi fra dag én vært priviligerte, med en motivert generalsponsor med vilje og evne til å satse – og å la oss satse. Vi tar det på ingen måte for gitt, og uten Morten Stomperud og hans familie hadde nok kartet sett ganske annerledes ut for oss. Vi har forsøkt å få Morten til å sette ord på hvorfor de er med, nå på tredje året.

VHF Group er fullt og helt et familieeid selskap, der alle beslutninger ligger på få hender. I prinsippet har selskapet ingenting med sykkelsporten å gjøre. Likevel har dere nå i tre år valgt å kanalisere, i norsk målestokk, betydelige investeringer inn i idretten. Hvorfor?
I korthet: Joint Venture mellom Sepura og VHF Group, med full support fra Markedspartner. Full enighet i familien om at dette er gøy og verdt å satse på. Vi tror også at dette har vært viktig for å forsterke relasjonen mellom vår leverandør Sepura og VHF Group og datterselskaper i fire land. Vi ser også interne effekter der flere av våre ansatte trener og noen av våre ansatte kjører fellestreninger i teamtøy osv. Dette er med på å forsterke teamtankegangen. Vi har også sett at timingen for å skape kjennskap til Sepura som radioterminalmerke har vært spesielt god ifm utrullingen av det norske nødnettet 2012-15.

Vi antar at selv Konsernsjefen må låne et øre til familiens øvrige aksjonærer når det kommer til å bevilge midler i denne retningen. Hva tenker du investeringen gir i return til selskapet, og kanskje deg selv og familien?
Det er faktisk slik at den kvinnelige delen av familien har vært pådriver for denne satsingen i både 2013 og 2014. Når det er sagt så har ikke jeg vært vanskelig å be heller. Det er jo ikke målbart, men jeg er helt trygg på at investeringen totalt sett har betalt seg om du summerer alle effektene. I tillegg er det jo svært givende å se at så mange mennesker i og rundt lagene får sine liv beriket og at det er knyttet varige bånd mellom enkeltmennesker på tvers av sykkelklubbene i Østfold. Min familie og jeg har jo også møtt mange spennende og dyktige mennesker og vi har hatt, og har, det moro.

Investeringen har beveget seg fra eplekjekt storlag av godt voksne ryttere på landeveien, til terreng og UCI lisensiering med hovedfokus på unge talenter. Akkurat det er muligens et ganske så unikt veivalg i sporten. To år på landeveien var nok?
To år på landeveien i denne konstellasjonen var nok. Ikke bare for oss, men også for ledere, kapteiner, støtteapparat og en del av rytterne. Så uten grunnlag for full mobilisering var det ikke energi nok til å kjøre videre. Når det er sagt har vi blitt kontaktet av flere grupperinger knyttet til sykkelsporten, men også andre idrettsgrener, men konsekvent, og pent, takket nei til alle. Så langt.

Dagens lag, Sepura XC Superior, virker å være fundert med en ganske annen horisont enn Team Sepura, som i praksis var to separate prosjekter rettet mot få, veldig konkrete mål. Målbarheten i om en lykkes sportslig blir da ganske annerledes. Forventningen om sportslige resultater har kanskje ikke vært det eneste kriteriet når fornyet satsing har blitt vurdert?
Tja, forventningen om sportslige resultater «over tid» må alltid ligge i bunnen. Men her er det tilleggsdimensjoner som å se hva vi kan få ut av ubeskrevne blad om motivasjonen er sterk nok og forholdene legges til rette. Og tenker vi kommersielt og oppmerksomhetsmessig, så er det mye mer enn bare resultater som teller. Selv om seire og pallplasseringer aldri skader. Det så vi jo bare for et par helger siden da Ingrid vant to norgescupritt på en helg. Herlig!

Og om du skulle trekke opp noen få punkter for å kunne definere investeringen som vellykket i første sesong, hvordan ville det kunne sett ut?
I sum med at alle nøkkelpersoner konkluderer med at det er grunnlag for å kjøre laget videre i årene som kommer. At de fleste av rytterne når sine målsettinger. Noen seire og fete overskrifter og bilder av våre ryttere med «Sepura» på brystet. Forsterket kjennskap til Sepura XC Superior og hva Sepura brandet faktisk er.

Tilslutt, «Sepura» blant hvermansen. TETRA radioer eller sykkel?
Ikke godt å si. På kort sikt kanskje sykkel, men i løpet av 2014-15 så vil minimum 20.000 nordmenn (politi, helse, brann/redning offshore++) bruke en Sepura terminal i sin daglige dont. Så her vil jeg si som Ole Brumm: Begge deler!