Hovedsiden

Vi er et Rent UCI lag

Alle utøvere i Sepura XC Superior har vært igjennom Ren Utøver programmet til stiftelsen Antidoping Norge. Dette gjelder de fleste i støtteapparatet også, og innen kort tid vil alle i befatning med laget ha gjennomført programmet.
19.03.2014
Videre har vi vært igjennom prosessen med å få registrert oss som Rent Idrettslag, noe som bl.a. innebærer at vi har utformet en egen antidoping policy for laget. Langs de samme linjene er det i tillegg nedfelt og beskrevet forventninger og konsekvenser rundt temaet i utøvernes kontrakter med laget.

Hovedpoenget med alt dette er: Det skal aldri råde noen tvil om hvilke holdninger vi som lag har til doping, verken blant utøvere, støtteapparat, overfor sponsorer eller omverden. Temaet stiller ufravikelige krav til utøverne og alle i laget, og det krever kunnskap, bevissthet og tydelighet også rundt det som fort kan være gråsoner med kosttilskudd osv.
Mer informasjon om antidoping 
www.antidoping.no